Czytelnia Chrześcijanina
Polecamy

 
 
 
 
    O serwisie  
     

Podejmując się redagowania tego serwisu, pragniemy zaspokoić duchowe potrzeby naszych braci i sióstr z różnych społeczności ewangelicznych poprzez przybliżenie twórczości klasyków literatury chrześcijańskiej oraz niektórych współczesnych autorów.

Zasady duchowego życia ukazane w Biblii, a praktykowane i nauczane przez Bożych mężów są niezmienne i zawsze aktualne. Społeczności, którym przewodzili owi mężowie, wydały godne owoce Ducha Świętego oraz zapisały się w historii Kościoła i cywilizacji chlubnymi zgłoskami. Ponadto klasyczne dzieła wybitnych autorów chrześcijańskich nigdy się nie starzeją, a właściwie stosowane, przydatne są do nauczania i wychowania następnych pokoleń. Dzieła znanych pasterzy i teologów ostatnich wieków, zalicza się do najwspanialszych przykładów literatury chrześcijańskiej i stanowią one obfite i niezrównane dziedzictwo Kościoła powszechnego. Wierzymy, że literatura ta, wypływająca z głębokiej pobożności i poznania Boga, pomoże wierzącym w duchowym wzroście i w świadomym chrześcijaństwie. Kierując się tym, przedstawiamy szerszemu gronu czytelników, często nieznane lub zapomniane dzieła pisarzy chrześcijańskich, dzieląc się tym co dla nas samych, przez ich usługę w sensie duchowym, okazało się pomocne i pożyteczne.

Towarzyszy nam również pragnienie niesienia pomocy innym przez wskazanie DROGI, która w PRAWDZIE prowadzi nas do ŻYCIA, ku chwale i wywyższeniu Boga Ojca w Jezusie Chrystusie.

Autorzy serwisu skupieni są w kilku zborach ewangelicznych, które to, od ponad dwudziestu lat utrzymują społeczność w ramach corocznych obozów biblijnych oraz dwudniowych konferencji w trakcie roku kalendarzowego. Formalna strona działalności społeczności realizowana jest w ramach „Fundacji Świadome Chrześcijaństwo”, którego celem jest również propagowanie treści serwisu w formie drukowanej. W tym miejscu dostępny jest aktualny katalog wydawniczy.


    O autorach  
     

Serwis redagowany przy współpracy wierzących z Ząbkowic Śląskich, Prabut i Torunia

Wszelkie uwagi, korespondencję, materiały, które mogłyby być zamieszczone w tym miejscu oraz chęć pomocy, prosimy kierować na niżej wymienione adresy:

Andrzej Chachuła (brateka@gmail.com), Karol Czarnowski (kczarnowski@o2.pl), Jacek Sałacki (saljacek@o2.pl), Jacek Szajewski (szajacek@gmail.com).

(c) 1998-2018 Wszelkie prawa zastrzeżone. Prosimy przeczytać informację o prawach autorskich i ograniczeniu powielania.